Hos Chndesign.no finner du grafisk design og illustrasjoner.
L

Meny

DRØMMEOPPGAVEN

DRØMME-OPPGAVEN

DU BLOMSTRER!

I denne oppgaven skal jeg lage en enkel og inspirerende blomsterbok som alle kan forstå og ta i bruk. I oppgaven skal jeg bruke estetiske virkemidler som enkelt kan forstås som bildebruk og symbolikk som brukeren enkelt skal kjenne igjen.

Dette er en bok jeg personlig har tenkt på skulle fantes veldig lenge. Jeg er personlig veldig glad i blomster både uteblomster og inne og et ønske fra min side var at andre skulle kunne få en mestringsfølelse på at blomster er noe alle kan klare. Veldig ofte har jeg hørt jevnaldrende si at, «jeg tar liv av alle blomster jeg, jeg får det ikke til«. Denne holdningen ville jeg få bort. Derfor lagde jeg denne boken, la oss ta en titt! 

Prosjekttype:

 Idviduelt arbeid av Camilla Helena Noddeland

Veileder:

Jesper Egeman

 

Når og hvor:

6. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Modish, Gill Sans MT og Georgia

Regular, Light og Bold

Verktøy

Photoshop Illustrator InDesign 

MIN LØSNING:

Verdiord: Lett, inspirerende, nyttig, hyggelig, morderne
Primær målgruppe: Nybegynnere
Sekundær målgruppe: Voksne fra 40–100 år

Mitt mål med denne løsningen var at brukeren enkelt skulle bruke boken som et oppslagsverk for å forstå hvordan man skal gå frem for å ta vare på en blomst/plante. Videre at brukeren skal få en mestringsfølelese når du ser at man klarer å få en plante/blomst til å overleve ved hjelp av enkle grep.

I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i eksisterende symbolikk som blir brukt innenfor gartnerier/plantasjer. Dette for at brukeren skal enkelt se sammenhengen med symbolikken i boken og når brukeren skal kjøpe blomster/planter på gartneriet. Symbolikken er begrenset til blomster/planter for innebruk. Hvorfor jeg ville lage en bok tilegnet kun inneblomster og planter er fordi dette har blitt lite prioritert innefor bøker og etter å ha undersøkt dette så jeg kjapt at de fleste florabøker var tilegnet uteblomster, villblomster, trær, sopp også videre. Dette ville jeg gjøre noe med.

Navnet på boken: Du blomstrer! – slik får du fantastiske inneblomster og planter skal være et kompliment til brukeren hvor de skal føle at dette her klarer de og ikke minst at navnet skal være et blikkfang. Fontvalgene mine er valgt ut basert på formene (åpen Gill/Georgia og organiske Modish) på bokstavene og enkel lesbarhet.

LA OSS BEGYNNE MED DESIGNPROSESSEN

Bokvalg: Etter å ha kikket på eksisterende bøker for blomster og planter ser jeg at de fleste bøker er små håndbøker hvor hensikten er at man enkelt skal ta den med seg på skogstur, ferier også videre.

Her er noen bokformat jeg har sett på:

– Hardcover
– Softcover
– Pocket

Mitt bokvalg ble da «coffee table» bok som skal ligge fremme på salongbordet som en del av interiøret. Hvorfor jeg valgte denne boktypen er fordi den er lite brukt som et oppslagsverk for blomster/planter og mitt ønske med denne boken er at inne blomster og planter skal bli en trend og noe eksklusivt som skal bli enkelt å ta vare på med hjelp av denne boken.

Format: Tilslutt falt valget på et kvaderatisk format på 25 × 25 cm. Grunnen til at jeg valgte dette formatet er på grunn av hvor mye innhold hver enkelt side skal inneholde og at jeg må ha nok plass til å plassere informasjonen. Formatene 18 × 18 cm og 23 × 23 cm testet jeg ut med innholdet jeg skal ha med i boken men, formatet ble for lite selv om jeg tok bort informasjon og scalerte ned bilder og ikoner. En annen grunn er at denne boken skal være en del av interiøret og formatet skal være stort nok til å plassere pynteting opp på boken.

Blomstervalg: I min research for å velge ut blomster/planter var det viktig for meg å vise forskjellen på hvordan man skal ta vare på de. En annen grunn er også at disse blomstene/plantene er noen av Norges mest populære og er kjent for de fleste mennesker.

Ildtopp: Grunnen til at jeg valgte denne blomsten er fordi den er en veldig enkel og god blomst å ha som sin første. Dette er også Norges mest solgte blomst. Den skiller seg ut fra de andre blomstene/plantene jeg har valgt.

Orkidè: Orkidé er en blomst som de aller fleste er interessert i og vil ha i hjemmene sine. Det er en blomst som er enkel å få til uten for mye anstrengelser og den er dekorativ i de fleste norske hjem. Den skiller seg fra ildtoppen og hvordan man steller den.

Dvergfjærpalme: Dvergfjærpalme er en lettstelt og enkel palme som er bra for inneklima og er i dag en populær plante som passer inn i de norske hjem. Den er lettstelt men har sine utfordringer noe som er til forskjell fra de andre blomstene jeg har valgt.

Illustrasjoner: Begynte med å tegne for hånd med malte deretter med akvarellfarger. Hvorfor jeg startet med dette var fordi dette var en teknikk som var og er mye brukt innenfor blomsterbøker. Men etter å ha testet dette ut fant jeg ut at blomstene/plantene ble ikke troverdige nok og detaljer ble utelatt. Derfor valgte jeg å teste ut digitalt tegnebrett og illustrator som verktøy men etter å ha testet ut dette fant jeg ut at illustrasjonen ble for digital og det naturlige utrykket forsvant. Derfor ble det aktuelt å kjøpe ekte blomster og ta bilder av dette i fotostudio.

Modish, Georgia og Gill Sans: Fontvalgene mine er valgt ut basert på formene (åpen Gill/Georgia og organiske Modish) på bokstavene og enkel lesbarhet. For å få en god kontrast fra tittelnivå 1 til brødtekst ble valget en organisk og myk font inspirert av håndskrift med en personlighet. På punktlisten var det viktig med god lesbarhet ved å bruke en monolineær åpen font. På brødteksten valgte jeg å bruke en serif font for å få skille mellom punktlisten og brødteksten.

Piktogrammer: Det var viktig at piktogrammene skulle kjennes igjen av brukeren med både fargekoding og utseende. Jeg har tatt utgangspunkt i allerede eksisterende piktogrammer som blir brukt til blomster/planter i dag. Substratet i boken skal være «munken lynx rough, 170 g» og er et papir med mye struktur. For at ikke piktogrammene skal absorbere i papiret og «forsvinne» har jeg designet piktogrammene med en tykkere strek og et kraftigere utseende. På gift- og allergi piktogram har jeg tatt utgangspunkt i fargene på pollenvarselet som metrologisk innstitutt bruker. Fargene rødt, grønt og gult indikerer ulike nivåer/mengder av gift og allergi blomsten/planten har. Det var viktig å plassere en kort tekst ved siden av gift/allergipiktogrammet for at brukeren skal få en indikasjon på hva slags gift/allergi det er snakk om. Piktogrammet for vanning har fått en turkisblå tone for å indikere at dette er vann, og antall fylte dråper viser hvor mye vannmengde blomsten/planten trenger. Hver blomst/plante har samme symboloppsett men varierer med hvite og grå piktogrammer på grunn av blomstene/plantene sine behov. Hvit indikerer at blomsten/planten tåler dette og grått piktogram indikerer at dette bør unngås. Symbolbruken for gift, vanning, farger og allergi varierer. Piktogrammene skal plasseres på sort bakgrunn sammen på samme side som blomsten/planten.

Sideoppsett: Prøvde ulike sideoppsett hvor det var viktig å plassere teksten riktig i forhold til blomsten/planten. For å begrense antall informasjon om blomsten/planten bestemte jeg meg tidlig for å dedikere to sider per blomst/plante. Dette er også et valg jeg tok mest fordi å ikke gi nye brukere for mye informasjon og faktatekst slik at det kan bli for overvelmende. Teksten skulle innholde kort og konsis fakta som skulle gi brukeren enkel forståelse og en «a-ha» opplevelse.

Omslag: Det var viktig at forsiden skulle gjenspeile bokens innhold og ha en gjentagelse av fontene. Forsidefotoet som er brukt er et enkelt og stemningsfullt bilde som skal beskrive en rolig atmosfære med en begrenset mengde blomsterbruk for ikke å skremme kjøperen av boken. Til forskjell fra et foto som har for mye blomster og planter som igjen kan gi et overvelmende inntrykk og få kjøperen av boken til å føle at «dette klarer jeg ikke» eller at «dette blir for voldsomt». Forsiden skal være i tykk papp med en folie som skal klistres på pappen.