DU BLOMSTERER!

I denne oppgaven skal jeg lage en enkel og inspirerende blomsterbok som alle kan forstå og ta i bruk. I oppgaven skal jeg bruke estetiske virkemidler som enkelt kan forstås som bildebruk og symbolikk som brukeren enkelt skal kjenne igjen.

Verdiord: Lett, inspirerende, nyttig, hyggelig, morderne

Primær målgruppe: Nybegynnere

Sekundær målgruppe: Voksne fra 40–100 år

Min løsning: Mitt mål med denne løsningen var at brukeren enkelt skulle bruke boken som et oppslagsverk for å forstå hvordan man skal gå frem for å ta vare på en blomst/plante. Videre at brukeren skal få en mestringsfølelse når du ser at man klarer å få en plante/blomst til å overleve ved hjelp av enkle grep. I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i eksisterende symbolikk som blir brukt innenfor gartnerier/plantasjer. Dette for at brukeren skal enkelt se sammenhengen med symbolikken i boken og når brukeren skal kjøpe blomster/planter på gartneriet. Symbolikken er begrenset til blomster/planter for innebruk. Hvorfor jeg ville lage en bok tilegnet kun inne-blomster og planter er fordi dette har blitt lite prioritert innenfor bøker og etter å ha undersøkt dette så jeg kjapt at de fleste florabøker var tilegnet uteblomster, villblomster, trær, sopp også videre. Dette ville jeg gjøre noe med.

Trykk for mer Informasjon om bildet under

SIDEOPPSETT

I forhold til siden hvor blomsten/planten skulle være, var det viktig med en konsis og konsekvent ramme rundt blomsten/planten for at dette skulle bli et gjentagende design gjennom hele boken. Piktogramoppsettet er det samme, men varierer med hvilke piktogrammer som er markert og ikke markert. Piktogrammer og blomst/plante bilde er på samme side og informasjon/faktatekst er på samme side. Dette valget tok jeg fordi det ble forstyrrende å blande piktogrammer og mengdetekst. Siden piktogrammene er tilpasset blomsten/planten er det vesentlig å plassere dette på samme side.

PIKTOGRAMMER

Det var viktig at piktogrammene skulle kjennes igjen av brukeren med både fargekoding og utseende. Jeg har tatt utgangspunkt i allerede eksisterende piktogrammer som blir brukt til blomster/planter i dag. Hver blomst/plante har samme symboloppsett men varierer med hvite og grå piktogrammer på grunn av blomstene/plantene sine behov. Fargene rødt, grønt og gult indikerer ulike nivåer/mengder av gift og allergi blomsten/planten har. Det var viktig å plassere en kort tekst ved siden av gift/allergipiktogrammet for at brukeren skal få en indikasjon på hva slags gift/allergi det er snakk om. Piktogrammet for vanning har fått en turkisblå tone for å indikere at dette er vann, og antall fylte dråper viser hvor mye vannmengde blomsten/planten trenger. Hvit indikerer at blomsten/planten tåler dette og grått piktogram indikerer at dette bør unngås. Symbolbruken for gift, vanning, farger og allergi varierer. Piktogrammene skal plasseres på sort bakgrunn sammen på samme side som blomsten/planten.

TYPOGRAFI

Fontvalgene mine er valgt ut basert på formene (åpen Gill/Georgia og organiske Modish) på bokstavene og enkel lesbarhet. For å få en god kontrast fra tittelnivå 1 til brødtekst ble valget en organisk og myk font inspirert av håndskrift med en personlighet. På punktlisten var det viktig med god lesbarhet ved å bruke en monolineær åpen font. På brødteksten valgte jeg å bruke en serif font for å få skille mellom punktlisten og brødteksten

Liste over skiftvalg

Her ser du hvordan oppgaven av Blomsterboken ble vist frem i min bachelor portefølje fra NTNU i Gjøvik.

.