Bokdesign

Brief: Formgi en bokserie innenfor samtidslitteratur på minimum 3 bind. Velg format og papir til omslaget. Forsiden og ryggen skal ha forlagslogo, navn på boken og navn på forfatteren. Baksiden skal inneholde en kort tekst, ean-kode, isbn-nummer og forlagslogo. Prosjektet foregikk i 6. semester på NTNU i Gjøvik og var veiledet av Aud Gloppen.

Min løsning: Jeg valgte å redesigne triologien til Carlos Ruiz Zafón, Vindens Skygge, Engelens Spill og Himmelens Fange. Bokserien skildrer et dunkelt og dystert Barcelona hvor vi følger far og sønn Sempere som driver et antikvariat/bokhandel. Gjennom bøkene blir hovedkarakteren Daniel utsatt for ulike mystiske hendelser som setter hans liv i fare og som vil ramme hans nærmeste.Min løsning er basert og inspirert av designet fra bøker laget på begynnelsen av 1900-tallet hvor bokformatet var mindre, og utformingen av designet på bøker hadde et mer mangfold av detaljer. I mitt design har jeg tatt utgangspunkt i dette men har brukt et mer moderne utrykk i form av illustrasjoner. Illustrasjonene er laget basert på bokens historie og karakteristikker og skildrer bokens hovedhandling. Fargene jeg har valgt er basert på hovedtittelen på boken og handlingen. Bøkene skal trykkes på hvit skjerting med 4 farger trykk, utenom gull som blir foliepreg.

ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator

Vindens skygge

Engelens Spill

Himmelens Fange