Hos Chndesign.no finner du grafisk design og illustrasjoner.
L

Meny

INFORMASJONS-ARKITEKTUR

BUDDY

Vi fikk i oppgave å lage skolens nye læringsplattform hvor det var viktig å få med målgruppene som tilhørtet instituttet NTNU. Det var ansatte og elever som skulle bruke denne plattformen og vi skulle lage den så brukervennlig og innholdsmessig fornuftig som mulig. Mine medstudenter og jeg fokuserte på å legge fokus på samarbeid og sosialisering innad i klassemiljøet. Dette tror vi kan skape et godt og samkjørt klassemiljø, hvor elevene selv er med på å motivere hverandre og til å yte sitt beste gjennom hele studiet. Dette gjelder også for forbindelsene mellom lærere og elever. Vi tar en titt på prosjektet! 

Samarbeid med:

Junie Loftesnes,
Marlene Angelica Björnsen og Henriette Jørstad

 

Veileder:

Ole E. Wattne

 

Når og hvor:

5. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Helvetica Neue

Regular, Light og Bold

Verktøy

Photoshop Illustrator InDesign Adobe XD

BRIEF

Lag forslag til en ny, nettbasert tjeneste som er sosial. Bruk prinsipper fra brukersentrert systemutvikling og informasjonsarkitektur. Vær kreative, visjonære og nyskapende og tenk på nytteverdien for brukeren. Tjenesten må være ny, men kan inneholde elementer fra eksisterende tjenester. Prototypen skal innholde forslag til struktur, navigasjon og visuell utforming for både mobil og desktop. Benytt farger og fargebruk, visualisering av sidenes navigasjonssystem(er), visualisering av konsept og funksjoner og typografi. I tillegg skal dere benytte ikonografi og bruk av grafikk. Systemet skal støtte, oppfordre, inspirere – og kanskje utfordre brukerne til læring.

LA OSS BEGYNNE MED DESIGNPROSESSEN

SKISSEPROSESS PÅ LOGO: Vi begynte å utvikle en logo som skulle være lett gjenkjennelig. Vi ville at logoen skulle fremme budskapet i applikasjonen, en læringssplattform for studenter. Men vi fant fort ut at det ble for mange detaljer i logoen og detaljene hadde vært utydelig ved et lite format eller komprimering. Derfor endte vi opp med en logo som er enkel men gir oss mye informasjon om hva applikasjonen omhandler.

ENDELIG LOGO: Logoen vår er en forenklet illustrasjon av en amerikansk «graduation cap», som vi mener er et universielt symbol som er lett og kjenne igjen. Det skal være minimum 50 px luft mellom hatt og tekst.

IKONER: Vi vil at våre ikoner skal ha et enkelt design og skulle være lett gjenkjennlige ved første øyekast. Vi ville bruke et mykt utrykk med avrundede kanter. Dette fordi å få et avbrekk i resten av designet hvor det er et hardere utrykk, som for eksempel vår font i kapiteler og boksene som brukes for å skille mellom ulike kategorier. Ikonene skal både fylles med farge ved trykking og skal være synlige selv med tynn strek ved enten en hvit bakgrunn eller farget bakgrunn.

MOBILSKISSER: Vi begynte å skissere mobilversjonen til den nye læringsplattformen. Vi ville ha et system som var enkelt for brukeren å forstå (UX) og ville at det skulle bli oversiktlig og enkelt å finne informasjon. Vi hadde brukerbrief med flere av studentene på skolen og fikk ut av dem hva som var ønskelig. Vi fortsatte prosessen på Indesign hvor vi også puttet inn ikoner som vi hadde designet og prøvde oss på farger. Vi hadde farge til vært enkelt av kategoriene men gikk bort fra dette grunnet en rotete og uoversiktlig følelse. 

ARKITEKTURDIAGRAM MOBIL: Vi ville at vår struktur skulle ha et bredt og grundt system. Det vil si at vi ønsket at det skulle være få trinn til hva brukeren var på jakt etter og ønsket, enkelt og uten komplikasjoner. Dette gjelder både mobil og desktopversjonen.

BRUKERREISE

1. Dette er fremsiden vi kommer inn på når vi har logget inn med studentnummer og passord. Her kan medstudenter og lærerer poste innlegg og legge til kommentarer. Vi kan også trykke på «se mer» for å se tidligere oppdateringer. I den faste menyen nederst kan vi navigere oss enkelt i systemet. Helt øverst er det et konstant søkefelt der vi kan søke i hele systemet.

2. Vi skal dele et notat med «Etikkgruppa» og scroller dermed ned til sekundærmenyen som er fast på framsiden og deretter velger vi «Notat».

3. Vi kommer inn på «Notater» og ser en liste over alle notater som er skrevet, og de er sortert etter den dagen de var opprettet. Vi kan også trykke på pluss tegnet for å opprette et nytt notat. Dersom vi vil slette eller redigere navnet på notatet, trykker vi på rediger. Vi kan når som helst gå tilbake til framsiden ved å trykke på hus-ikonet. Vi skal dele «Forelesning etikk».

4. Når et element blir aktivt blir det fyllt med grønnfarge.

5. Inne på notatet «Forelesning etikk» kan vi trykke direkte på teksten for å skrive, slette notatet ved å trykke på søppelbøtta, eller dele det. Vi kan også gå tilbake et steg ved å trykke på tilbakepila.

6. Vi trykker på deleknappen og får opp ulike muligheter. Vi trykker på chat-ikonet siden vi vil dele notatet med etikkgruppa.

7. Vi har her muligheten til legge ved tekst og søke på personer og grupper. De vi nylig har snakka med på chatten vil dukke opp under søkefeltet.

8. Vi skriver inn etikk og «etikkgruppa» kommer deretter opp. Deretter trykker vi på «etikkgruppa». Dersom vi vil angre kan vi trykke på krysset oppe til høyre.

9. «Etikkgruppa» blir markert i en grønn boks, slik at man kan sende til flere personer eller grupper.

10. Da vi har trykket på send får vi feedback om at notatet er sendt, og vi kommer tilbake til «notater».

SKISSE TIL NETTSIDE:  Vi startet med å lage håndetegnede skisser til nettsidens forside. Vi tok deretter å laget forslaget i InDesign. Det var viktig for oss å kategorisere de enkelte emnene/temaene som elevene/lærerne ville bruke mest på forsiden.

ARKITEKTURDIAGRAM FOR DESKTOP: Vi ville at vår struktur skulle ha et bredt og grundt system. Det vil si at vi ønsket at det skulle være få trinn til hva brukeren var på jakt etter og ønsket, enkelt og uten komplikasjoner. Dette gjelder både mobil og desktopversjonen.