Hos Chndesign.no finner du grafisk design og illustrasjoner.
L

Meny

OXYGENE

OXYGENE

Lag en plakat til relansering av albumet «Oxygene» av Jean Michel Jarre. Plakatens formelementer skal utelukkende bestå av sirkler. Sirklene kan være store eller små og få eller mange. De kan være i kontur eller fylt med farge. Og de kan være utfallende på formatet. De kan plasseres fritt og overlappe hverandre. Men de skal være perfekt sirkulære. Målet med oppgaven er å illustrere musikken med abstrakt bruk av form og farge. Plakatens tekstelementer skal bestå av ordene «Jean Michel Jarre» og «Oxygene», ikke noe annet. Teksten settes i Helvetica Neue Bold med majuskler og minuskler. Ingen gradienter, mønstre eller teksturer i bokstavene. Størrelse og plassering av teksten er fritt, men må kunne leses på litt avstand.

Prosjekttype:

 Idviduelt arbeid av Camilla Helena Noddeland

Veileder:

Jesper Egeman

 

Når og hvor:

2. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Helvetica

 Bold

Verktøy

Photoshop Illustrator 

Løsning: Etter å ha hørt på musikken «Oxygene» av Jean Michel Jarre satt jeg igjen med en følelse av lystighet, bevegelse, melankolsk, drømmende og fargerikt. Hver enkel tone i musikken forbandt jeg med en farge som skulle representere et helhetlig inntrykk av hele låten. Det var viktig at fargene skulle samspille med hverandre i forhold til kontrast men at tittelen skulle komme tydelig frem.
For å skape en bevegelse i designet brukte jeg hvite sirkler som skal lede blikket fra hovedtittel til artistnavnet. Sirkelene går fra store til små og varierer i plasseringen. Det var viktig at fargene skulle skape et blikkfang og fange publikumets oppmerksomhet. På baksiden av vinylplaten har jeg dempet utrykket men tatt opp igjen den oransje sirkelen med artistnavn og musikktittel i samme farge som på fremsiden, den rosa fargen. For å fortsette med følelse av bevegelse på baksiden tok jeg opp igjen de hvite sirklene.