chndesign logo, logo design, graphic design Adobe Agency Artist Brand Client Color Concepts Creative Design Detail Digital Graphic Illustrator InDesign Layout Marketing Media Photoshop Portfolio Print Production Strategy Typography Visual Web Graphic Design In Poole Printing In Poole Logo Design In Poole Web Design In Poole Bournemouth Logo Design Graphic Design Website Design Logo Design Brand Identity Leaflet Design Graphic Design Digital Design Branding Web Design Motion Graphics Somerset Graphic Design Freelance Graphic Designer Freelance Product Photography Branding Somerset Logo Design Somerset Brochure Design Logo Design Graphic Design Design For Print Branding telemark skien grenland chn design sommer høst design
Opphavsrett2021-08-16T07:11:04+00:00

Oppklaring om hvem som eier alle bildene på Chndesign.no og underdomener:
Eier er Chndesign.no(+ underdomener), kjøper er den som kjøper bildet, Kjøper av bildet kjøper ikke rettighetene til bildet hvis ikke annet er avtalt. Chndesign.no(+ underdomener) er eiere og er skapere av fotografiene.

Opphavsretten tilhører selger (‘Chndesign.no’) og ingen andre enn selger, før eller etter kjøp. Du kan ikke videre selge et fotografi som tilhører Chndesign.no(+ underdomener)

Oppklaring:
Chndesign.no = Chndesign.no, DeviantArt, Instagram for Chndesign.no(chn.design) Alle underdomener for Chndesign.no, Alle sider under og over Chndesign.no

Rettigheter:
Opphavsretten tilhører enkelt å greit Chndesign.no

Eies av den som har opphavsretten

§ 2. Opphavsrett til åndsverkDen som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver. Med åndsverk forstås i denne loven litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, slik som

f)fotografiske verk

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd. Enerett etter første ledd omfatter åndsverket i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Go to Top