window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-L3JLS254L0');
Opphavsrett2020-11-30T20:12:54+00:00

Oppklaring om hvem som eier alle bildene på Chndesign.no og underdomener:
Eier er Chndesign.no(+ underdomener), kjøper er den som kjøper bildet, Kjøper av bildet kjøper ikke rettighetene til bildet hvis ikke annet er avtalt. Chndesign.no(+ underdomener) er eiere og er skapere av fotografiene.

Opphavsretten tilhører selger (‘Chndesign.no’) og ingen andre enn selger, før eller etter kjøp. Du kan ikke videre selge et fotografi som tilhører Chndesign.no(+ underdomener)

Oppklaring:
Chndesign.no = Chndesign.no, DevianArt, Instagram for Chndesign.no(chn.design) Alle underdomener for Chndesign.no, Alle sider under og over Chndesign.no

Rettigheter:
Opphavsretten tilhører enkelt å greit Chndesign.no

Eies av den som har opphavsretten

§ 2. Opphavsrett til åndsverkDen som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver. Med åndsverk forstås i denne loven litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, slik som

f)fotografiske verk

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd. Enerett etter første ledd omfatter åndsverket i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Go to Top