Design-og Arkitekt-
høyskolen i Oslo

Brief: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. I den strategiske plattformen skal dere ha med; visjon, verdier, posisjon og målgrupper. Utvikle visuell identitet i tråd med strategisk plattform og implementere visuell identitet på kontaktflater/touchpoints; bl. a. grunnelementer, visittkort, folder, nettside og app. Dere skal bruke enkle retningslinjer for bruk.

GÅ TIL DESIGN AV BREV
GÅ TIL DESIGN AV VISITTKORT
GÅ NED TIL DESIGN AV «FLYER»

Vår Løsning: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har i dag en sterk oransje farge som preger mange ulike flater både på skolen og på nett. Det er en farge som kan bli for dominerende når den brukes såpass mye, så dette ønsket vi å endre når det også var et ønske fra flere studenter. I tillegg assosieres skolen ofte med arkitekthøgskolen, og vi ville fremheve instituttene og spesielt design så flere får øynene opp for at det finnes flere linjer å velge i. 

Det var også problematisk med den nåværende forkortelsen på skolen, så vi ville gjøre det enda enklere – spesielt for engelsktalende. Helhetlig ønsket vi å modernisere identiteten til skolen, skille instituttene fra hverandre og gjøre hele profilen mer attraktiv for nåværende studenter, potensielle søkere og de ansatte. Dette tror vi vil gjøre at hver enkelt får en større tilhørighet til skolen.

ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding
ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator web, nettbrett, applikasjon, profilering, branding

Her ser du hvordan oppgaven av DA ble vist frem i min bachelor portefølje fra NTNU i Gjøvik.

.