Hos Chndesign.no finner du grafisk design og illustrasjoner.
L

Meny

STRATEGISK DESIGN

NY VISUELL PROFIL

I det 4 semesteret fikk vi i oppdrag å lage en ny visuell profil til Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo. Av foreleseren fikk vi utdelt en designbiref som to medstudenter og jeg skulle fullføre på 3 måneder. Vi fikk tett oppfølging av veileder i gjennom hele prosjektet og vi hadde fremføringer for å få tilbakemeldinger fra medstudenter om hva som var viktig å endre på. La oss komme i gang med å se på hele prosessen! God fornøyelse!

Samarbeid med:

 Caroline Bakke og Silje Lien

 

Veileder:

Vera Phale

 

Når og hvor:

4. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Ubuntu

Regular, Light og Bold

BRIEF

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. I den strategiske plattformen skal dere ha med; visjon, verdier, posisjon og målgrupper. Utvikle visuell identitet i tråd med strategisk plattform og implementere visuell identitet på kontaktflater/touchpoints; bl. a. grunnelementer, visittkort, folder, nettside og app. Dere skal bruke enkle retningslinjer for bruk.

VÅR LØSNING

Les dette før eller etter du har kikket videre! Det er opp til deg!

VÅR LØSNING

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har i dag en sterk oransje farge som preger mange ulike flater både på skolen og på nett. Det er en farge som kan bli for dominerende når den brukes såpass mye, så dette ønsket vi å endre når det også var et ønske fra flere studenter. I tillegg assosieres skolen ofte med arkitekthøgskolen, og vi ville fremheve instituttene og spesielt design så flere får øynene opp for at det finnes flere linjer å velge i.
Det var også problematisk med den nåværende forkortelsen på skolen, så vi ville gjøre det enda enklere – spesielt for engelsktalende. Helhetlig ønsket vi å modernisere identiteten til skolen, skille instituttene fra hverandre og gjøre hele profilen mer attraktiv for nåværende studenter, potensielle søkere og de ansatte. Dette tror vi vil gjøre at hver enkelt får en større tilhørighet til skolen.

VÅR LØSNING

Les dette før eller etter du har kikket videre! Det er opp til deg!

VÅR LØSNING

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har i dag en sterk oransje farge som preger mange ulike flater både på skolen og på nett. Det er en farge som kan bli for dominerende når den brukes såpass mye, så dette ønsket vi å endre når det også var et ønske fra flere studenter. I tillegg assosieres skolen ofte med arkitekthøgskolen, og vi ville fremheve instituttene og spesielt design så flere får øynene opp for at det finnes flere linjer å velge i.
Det var også problematisk med den nåværende forkortelsen på skolen, så vi ville gjøre det enda enklere – spesielt for engelsktalende. Helhetlig ønsket vi å modernisere identiteten til skolen, skille instituttene fra hverandre og gjøre hele profilen mer attraktiv for nåværende studenter, potensielle søkere og de ansatte. Dette tror vi vil gjøre at hver enkelt får en større tilhørighet til skolen.

LA OSS STARTE MED PROSESSEN

VISJON: Vi vil fokusere på en bærekraftig fremtid med fokus på kreativitet og likestilling.

MÅLGRUPPE: Primærmålgruppen er potensielle søkere, studenter som går på skolen og ansatte på skolen.

VERDIORD: Som verdiord har vi valgt bærekraft, kreativitet og likestilling. Vi ønsker at skolen skal tenke fremtid og ha et fokus på miljø og type materialer som blir brukt. Det er også viktig med gode samarbeid hvor studentene respekterer kreative innspill og ideér. Det er en allsidig skole med mange engelsktalende, så vi har derfor valgt å ha et stort fokus på kultur og likestilling for å skape et godt samhold i tillegg til et bredt spekter av nye designløsninger.

SKISSER: Under skisseprosessen eksperimenterte vi mest på papir med ulike varianter av navnet AHO før vi gikk over til DA. Vi begynte å skissere i Illustrator for å finne en plassering av bokstavene DA sammen med farge. Vi testet AHO sine bokstavformer før vi bestemte oss for en sirkel som representerer «O» i Oslo sammen med det nye navntrekket DA. 

NAVNEVALG: Vi valgte å bytte navn fra «AHO» til «DA» som er en forkortelse for design- og arkitekturhøgskolen i Oslo. Vi ville gi design et større fokus da skolen ofte forbindes med «arkitekturskolen», og valgte derfor å fremheve design ved å sette dette først. Dette var også et ønske fra skolen. Etter å ha snakket med studentene på skolen fikk vi et inntrykk av at den nåværende forkortelsen ikke fungerte godt på flere språk.

TYPOGRAFI: Vi ønsket å modernisere skolen og har derfor valgt en moderne font som har geometriske egenskaper som passer godt til vår runde logo. Det er en googlefont som egner seg til nettside og enheter som mobil og nettbrett. Den har i tillegg mange ulike nivåer å velge mellom, og at den er grotesk gjør den lett å lese i forhold til trykksaker med tanke på fontens åpen form. Fonten Ubuntu er designet av Dalton Maag.

Design- og Arkitekturhøgskolen i Oslo

FARGER: Vi har valgt å gi skolen en ny hovedfarge for å skape mer balanse og ro i en farge som skal bli brukt på mange flater som både er store og små. Vi ønsket også en nøytral og rolig farge som kunne skape mer harmoni enn den nåværende. I tillegg ga vi hvert institutt hver sin farge for å skille dem fra hverandre og gi dem hver sin identitet. Fargene står også i stil med hverandre da alle har en mørk tone over seg som gjør at det ikke blir for skarpe toner.

Hovedfarge

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Indigo

#512673

Design

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Mørk gul

#fab600

Arkitektur

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Mørk rød

#702931

Landskapsarkitektur

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Sjøgrønn

#23b3a6

Hovedfarge

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Indigo

#512673

Design

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Mørk gul

#fab600

Arkitektur

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Mørk rød

#702931

Landskapsarkitektur

Design- og arkikturhøgskolen i Oslo

Sjøgrønn

#23b3a6

LOGO: Logoen vår består av en sirkel som kan tolkes på flere ulike måter. Det kan for eksempel være bokstaven «O» i Oslo for å fremheve at skolen ligger der. I tillegg er det en geometrisk form som står i stil med den runde fonten Ubuntu som har blitt brukt gjennomgående på alle flater i prosjektet. Vi valgte å slå sammen D og A i logoen for å forkorte skolenavnet og gi skolen en tydelig identitet uten å måtte si hele navnet.

CLEARSPACE: Minstekravet skal være 8 mm luft rundt logoen på topp, bunn, høyre og venstre side av sirkelen. Navnetrekket til logen skal alltid midtstilles i forhold til logoen og 8 mm fra sirkelen til tekst. Logoen skal være minst 8 mm i størrelse til trykksaksproduksjoner og 30 px for digitale applikasjoner. Dette gjelder når logoen står for seg selv og når den står sammen men navntrekket.

GRAFISK STØTTEELEMENT: Som grafisk støtteelement har vi valgt å lage et mønster ut av den runde formen i logoen med «DA» i midten. Det blir som en kopi som gjentar seg mange ganger etter hverandre ut i fra hvor stor flaten er. Mønsteret blir som et eget design som kan implementeres på produkter som mobildeksler, kaffekopper og klær. I tillegg har visittkortene fått dette mønsteret på baksiden og en stripe på informasjonssiden. Et mønster som dette kan gjøre at vår unge målgruppe vil ønske å reklamere mer for skolen på fritiden når det er spennende og annerledes. Logoen kan gjentas så mange ganger som nødvendig, så lenge fargen og fonten forblir den samme. I tillegg har vi et grafisk støtteelement til bruk på våre plakater. Det er tre sirkler som er i en gitt størrelse hvor man putter inn informasjon til for eksempel søknadsplakat eller på utstillingsplakat (kommer senere i oppgaven).

VISITTKORT: Hver lærer hadde sin egen farge som representerte hvilket institutt de arbeider for. Her er det ene støtteelementet brukt. Det var viktig å få frem den mest vesentlige informasjonen om lærerne. 

BROSJYRE: I brosjyren var det viktig å ha det mest relevante informasjonen om skolen og hvert av instituttene. Vi brettet brosjyren i tre deler slik av landskapsarkitektur, design og arkitektur skulle få èn del hver.

PLAKATER: Plakaten til venstre er ment for å brukes til avgangsutstillingen som blir arragert hvert år i april på skolen. Siden dette er et felles skolearragement brukte vi hovedfargen indigo for å representere skolen. Plakaten til høyre er mest bbrukt ved uteområder og er en rekruteringsplakat. Legg merke til de tre rundingene som ble nevnt over som støtteelement er brukt her. De tre rundingene representere skolen tre institutter.

NETTSIDEN: Siden vi hadde en webutvikler på gruppen, Silje, ble nettsiden kodet med HTML  og CSS. Designet på nettsiden ble først laget i InDesign og deretter ført over til å utvikles til web. Vi ville ha en enkel nettside hvor informasjonen skal være lett tilgjengelig og være tilpasset til skolens hovedinstitutter. Hver farge blir brukt til å skille mellom de ulike instituttene og fargen endrer seg på hvilken side du er på. Vi laget en for skolens hovedside og en for institutt for design.

MOBILVERSJON OG APP: Mobilversjonen er helt lik desktopversjonen i oppsettet, fargene og innhold. På skolens nettside vil det være fargekoding for de ulike instituttene når man klikker seg inn på siden. Oppsettet vil være det samme, men forskjellen er at bildet og fargen forandres for hvilket institutt man klikker seg inn på. Applikasjonen er skolens logo og hovedfarge og er i en avrundet kvadratisk form.