T-skjorte for ColorLab ved NTNU i Gjøvik

Oppdrag: Fikk i oppdrag å lage en T-skjorte for ColorLab ved NTNU i Gjøvik. T-skjorten skulle brukes ved T-skjorte for Norwegian Colour and Visual Computing Lab. Oppdragsgivers ønske var at illustrasjonene på t-skjorten skulle representere og fremstille de ulike teknikkene som blir brukt innenfor fargestyring. Illustrasjonene skulle se ut som de var tegnet med kritt på en tavle og skulle sette opp i ulike vinkler. Strektykkelsen på illustrasjonene skulle være ulike og ujevne. Til sammen ble det 20 illustrasjoner.