Jornal of Educational Multimedia & Hypermedia

Brief: Utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent akademisk fagtidsskrift. Videre skal dere utvikle et design som forholder seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder for denne type tidsskrift, som også baserer seg på et tidsriktig og tiltalende formspråk. Det er viktig å tilfredsstille relevante behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene av tidsskriftet. Dere skal utvikle en grafisk identitet som er gjennomgående fra nummer til nummer og årgang til årgang. 

Løsning: Vi valgte å redesigne Jornal of educational multimedia & hypermedia, som innholder fagartikler relatert til multimedia og hypermedia, rettet mot folk i utdanningssektoren (forskere, studenter med flere). I vår løsning har vi valgt å utforme et rent og systematisk design hvor primærgruppen vår er studenter. For å få et helhetlig design valgte vi å bruke Charter ITC Pro som tidskriftets identitet, samt som brødtekst, i mens Helvetica LT Std blir brukt på titler, innholdfortegnelse og sideinformasjon. Charter ITC Pro egner seg til mengdetekst og gir en fin kontrast til Helvetica LT Std. Referansesystemet vi har brukt er «Harvard». Bildebruken på omslagene er tatt ut i fra undertittelen på bøkene for å gjenspeile manuskriptets innhold. Valgte å bruke lik mengde sort i de ulike fargene for at det skulle bli en bedre helhet i fargene. Fargene er bevisst valgt i mørke farger for at den hvite teksten skal komme tydelig fram på omslaget. Fargene på omslaget blir også brukt inne i tidskriftet på enkelte ord, som for eksempel forfatteren og sideinformasjon. 

Her ser du hvordan oppgaven av Tidsskriften ble vist frem i min bachelor portefølje fra NTNU i Gjøvik.

.