Veifinning for Hoff SA

trykk for å lese BRIEF

Visste du at?

  • Like mye svartfarge i de ulike fargetonene

  • Åtte forskjellige farger og kategorier i veifinningen

  • På rød, mørkblå og oransje skilter vises det kun til èn destinasjon

  • Høyden på ikonene og skriften avgjøres av den høyeste bokstaven i hvert ord

trykk for å lese løsningen

Ikoner

Ikonene våre er nokså robuste og kantete, som skal matche HOFF sin fabrikk; med kraftige maskiner, svære bygg og massiv potetproduksjon. Ikonsettet er også tilpasset veifinningssystemets skrift, Usual (Medium). Hovedstrekene i ikonene, samt endingene på ikonsettets former, matcher skriften som brukes (se figur under).

Ideen om veifinningssystemet

Ideen bak konseptet var å alltid gjøre veifinningssystemet synlig for brukerne til enhver tid, og på den måten gjøre veifinningsprosessen lettest mulig. For å gjøre dette, er veifinningen plassert på gulvet når man er inne i fabrikken. Ideen var også å forsikre brukeren at de alltid vet hvor de er og hvor de skal.

Veifinningen skal være enkel å bruke, noe som har vært grunnlaget for utformingen av hele designet. Veifinningssystemet er bygget opp rundt farger. For å gjøre ting lettere for nåværende og fremtidige ansatte er derfor seksjonene assosiert med farger som leder til soner med forskjellige funksjoner. Dette gjøres for å forhindre forvirring og skape smidighet ved eventuelle fremtidig omstrukturering av funksjonene på fabrikken.

Oversiktskartet

Områdekartet viser fabrikkområdet og ulike destinasjoner i nærområdet. Dette kartet er det første besøkende får se før de går inn i administrasjonsbygget. For at besøkende skal bli sikre hvor de er på kartet, har vi lagt til et rød sirkel som forteller deg hvor du er. På kartet er det også oppført ulike landemerker slik at vedkommende kan orientere seg hvor disse er i forhold til fabrikken. Områdekartet vil være printet på en aluminiumsplate, og festet på metallben. Skiltet starter 120 cm over bakkenivå.

Fasadeskiltet

For at man enkelt skal finne sin destinasjon ute, er det viktig å tydeliggjøre de ulike bygningene med skilt på vegg. Disse skiltene skal males direkte på metallplatene og gå i et med bygningsstrukturen.

Oversiktskart: Oversiktskartet står plassert ved de to mest sentrale inngangspartiene ved fabrikken, og gir en god oversikt over de forskjellige delene av fabrikken. De forskjellige fargene som følger systemet vårt går også igjen her; både på kartet, på seksjonsoversikten midt på grafikken, og strekene som går fra seksjonsoversikten og ned på bakken. Strekene som går ned på bakken, møter streksystemet som er gjennomgående i hele fabrikken – slik at man enkelt kan følge destinasjonen sin helt fra kartet og til destinasjonens dør. Ellers er også etasjen man befinner seg i markert i svart.

Streksystemet er kjernen til veifinningssystemet vårt, og er delt inn i 8 kategorier (farger). Disse strekene geleider brukerne rundt i fabrikken, da de er gjennomgående igjennom hele inneområdet (fabrikken og administrasjonen). Systemet består av tekst, piler og en gitt farge, som på lettest mulig måte skal vise riktig, og kortest, vei til destinasjonen. Korteste vei til nødutgang skilles også ved å gi streken dobbel avstand enn resten av strekene. Når man kommer til destinasjonen, går streken opp på døren (se kontor-mockup) for å illustrere at man har kommet frem – om det så er til et kontor, toalettet eller fabrikkens garderober.

ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator

Retningsskilt

Vi har 2 typer retningsskilt: ett til uteområdet (hvite) og ett til fabrikk- og administrasjonsbygg. Skiltene til fabrikk- og administrasjonsbygget vil ha farget bakgrunn med hvit tekst og uteskiltene vil ha hvit bakgrunn med sort tekst. Alle piktogrammene har blitt plassert i en gjennomsiktig boks med en likt definert høyde, slik at alle piktogrammene optisk ser like store ut. Denne boksen tilsvarer 3x (7,5 cm), der høyden på selve piktogrammet vil variere noe. Retningen på pilen varierer etter hvor de ulike destinasjonene befinner seg på fabrikkområdet.

Destinasjonsskilt

Våre destinasjonsskilt brukes sammen med vårt streksystem. Man følger streksystemet frem til destinasjonen, der streken går opp på døren. Teksten har en leseavstand på 9,5 meter, hvor x-høyden er 2,7 cm og piktogrammet er 10,8 cm høyt. Hele skiltet er 30 × 30 cm og er plassert midt på døren i horisontal retning. Destinasjonsskiltene er halvmatte klistremerker man klistrer på døren, og er en forlengelse av streksystemet.

ChnDesign.no CHN chn design illustration ai ps lr wp camilla noddeland chndesign foto veileder grafisk design logo sleksbok re-design telemarksavisa prosjekt oppdrag tegning simpsons coco bokdesign avisdesign emballasjedesign blomsterbok musiskkplakat skriftdesign tidsskrift veifinningsystem adobe canon hjem telemark vestfold norge reklame skiltmaker grenland støtteelement drawing illustrator

Skrifttype

Usual er valgt fordi den har en åpen form som har en god lesbarhet på kort og lang avstand. Vekten medium brukes i de aller fleste tilfeller, men vekten light brukes der det er særskilt behov for å ha større kontrast mellom forskjellige tekstelementer enn kun størrelsesforskjell. Fonten er utviklet av Rui Abreu og har 10 skriftsnitter.

Her ser du hvordan oppgaven av Veifinningsystemet ble vist frem i min bachelor portefølje fra NTNU i Gjøvik.

.