Hos Chndesign.no finner du grafisk design og illustrasjoner.
L

Meny

VEIFINNING VED HOFF

VEIFINNINGSSYSTEMET PÅ HOFF

I det siste semesteret hvor vi hadde vår bachelor oppgave var vi på besøk på Hoff fabrikken i Gjøvik hvor vi skulle designe et nytt veifinningssystem til hele fabrikken. Dette var et samarbeid med tre medstudenter hvor vi til slutt hadde presentasjon for ledelsen på Hoff av vår endelig løsning. Men først la oss ta en titt på briefen:

BRIEF: HOFF SA er et industrianlegg i Gjøvik (med flere steder i Norge) for å lage matvarer og alkohol fra poteter. NTNU har blitt bedt om å jobbe med veifinning for HOFF på sitt område i Gjøvik. Fabrikkområdet har forskjellige brukergrupper som arbeidstakere i ulike avdelinger, besøkende, inspektører og leveranser. Det kan hevdes at det er vanskelig å navigere og finne veien både til og på området i dag. Vi er derfor bedt om å: Analysere nettstedet og dagens situasjon for veifinning på HOFF i Gjøvik og designe et omfattende skiltsystem for området.

Prosjekttype:

Samarbeid med Mats Anderson, Carly Grace og Andreas Wisle 

Veileder:

Ole Wattne

 

Når og hvor:

6. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Usual

Regular, Light og Bold

Verktøy

Photoshop Illustrator InDesign 

Prosjekttype:

Samarbeid med Mats Anderson, Carly Grace og Andreas Wisle 

Veileder:

Ole Wattne

 

Når og hvor:

6. semester ved NTNU i Gjøvik

 

Usual

Regular, Light og Bold

Verktøy

Photoshop Illustrator InDesign 

VÅR LØSNING

Les dette før eller etter du har kikket videre! Det er opp til deg!

VÅR LØSNING

Ideen bak konseptet var å alltid gjøre veifinningssystemet synlig for brukerne til enhver tid, og på den måten gjøre veifinningsprosessen lettest mulig. For å gjøre dette, er veifinningen plassert på gulvet når man er inne i fabrikken. Ideen var også å forsikre brukeren at de alltid vet hvor de er og hvor de skal. Veifinningen skal være enkel å bruke, noe som har vært grunnlaget for utformingen av hele designet.
Veifinningssystemen er bygget opp rundt farger. For å gjøre ting lettere for nåværende og fremtidige ansatte er derfor seksjonene assosiert med farger som leder til soner med forskjellige funksjoner. Dette gjøres for å forhindre forvirring og skape smidighet ved eventuelle fremtidig omstrukturering av funksjonene på fabrikken.

VÅR LØSNING: Ideen bak konseptet var å alltid gjøre veifinningssystemet synlig for brukerne til enhver tid, og på den måten gjøre veifinningsprosessen lettest mulig. For å gjøre dette, er veifinningen plassert på gulvet når man er inne i fabrikken. Ideen var også å forsikre brukeren at de alltid vet hvor de er og hvor de skal. Veifinningen skal være enkel å bruke, noe som har vært grunnlaget for utformingen av hele designet. Veifinningssystemen er bygget opp rundt farger. For å gjøre ting lettere for nåværende og fremtidige ansatte er derfor seksjonene assosiert med farger som leder til soner med forskjellige funksjoner. Dette gjøres for å forhindre forvirring og skape smidighet ved eventuelle fremtidig omstrukturering av funksjonene på fabrikken.

Levering og utlevering

Produksjon

Potetvask

Toalett, Garderobe & Kantine

Destilleri, teknisk og laberatorium

Kontor og administrasjon

p

Nødutgang

Lager

Farger: Fargene er hovedelementet i vårt veifinningssystem, da de er kjernen til veifinningen. 9 farger er brukt, der hver farge kobles opp mot en funksjon. Ellers er fargene tilpasset vanlig fargesyn ift. kontrast og klarhet, samt at fargene er tilpasset til å også fungere mot de to vanligste typer fargeblindhet.

Streksystem: Streksystemet er kjernen til veifinningssystemet vårt, og er delt inn i 8 kategorier (farger). Disse strekene geleider brukerne rundt i fabrikken, da de er gjennomgående igjennom hele inneområdet (fabrikken og administrasjonen). Systemet består av tekst, piler og en gitt farge, som på lettest mulig måte skal vise riktig, og kortest, vei til destinasjonen. Korteste vei til nødutgang skilles også ved å gi streken dobbel avstand enn resten av strekene. Når man kommer til destinasjonen, går streken opp på døren (se kontor-mockup) for å illustrere at man har kommet frem – om det så er til et kontor, toalettet eller fabrikkens garderober.

Font: Usual er valgt fordi den har en åpen form som har en god lesbarhet på kort og lang avstand. Vekten medium brukes i de aller fleste tilfeller, men vekten light brukes der det er særskilt behov for å ha større kontrast mellom forskjellige tekstelementer enn kun størrelsesforskjell. Fonten er utviklet av Rui Abreu og har 10 skriftsnitter.

Garderobe, toalett og kantine

Piktogrammer: Ikonene våre er nokså robuste og kantete, som skal matche HOFF sin fabrikk; med kraftige maskiner, svære bygg og massiv potetproduksjon. Ikonsettet er også tilpasset veifinningssystemets skrift, Usual (Medium). Hovedstrekene i ikonene, samt endingene på ikonsettets former, matcher skriften som brukes (se figur under).

Oversiktskart: Oversiktskartet står plassert ved de to mest sentrale inngangspartiene ved fabrikken, og gir en god oversikt over de forskjellige delene av fabrikken. De forskjellige fargene som følger systemet vårt går også igjen her; både på kartet, på seksjonsoversikten midt på grafikken, og strekene som går fra seksjonsoversikten og ned på bakken. Strekene som går ned på bakken, møter streksystemet som er gjennomgående i hele fabrikken – slik at man enkelt kan følge destinasjonen sin helt fra kartet og til destinasjonens dør. Ellers er også etasjen man befinner seg i markert i svart.

Retningsskilt: Vi har 2 typer retningsskilt: ett til uteområdet (hvite) og ett til fabrikk- og administrasjonsbygg. Skiltene til fabrikk- og administrasjonsbygget vil ha farget bakgrunn med hvit tekst og uteskiltene vil ha hvit bakgrunn med sort tekst. Alle piktogrammene har blitt plassert i en gjennomsiktig boks med en likt definert høyde, slik at alle piktogrammene optisk ser like store ut. Denne boksen tilsvarer 3x (7,5 cm), der høyden på selve piktogrammet vil variere noe. Retningen på pilen varierer etter hvor de ulike destinasjonene befinner seg på fabrikkområdet.

Destinasjonsskilt: Våre destinasjonsskilt brukes sammen med vårt streksystem. Man følger streksystemet frem til destinasjonen, der streken går opp på døren. Teksten har en leseavstand på 9,5 meter, hvor x-høyden er 2,7 cm og piktogrammet er 10,8 cm høyt. Hele skiltet er 30 × 30 cm og er plassert midt på døren i horisontal retning. Destinasjonsskiltene er halvmatte klistremerker man klistrer på døren, og er en forlengelse av streksystemet.

Områdekart: Områdekartet viser fabrikkområdet og ulike destinasjoner i nærområdet. Dette kartet er det første besøkende får se før de går inn i administrasjonsbygget. For at besøkende skal bli sikre hvor de er på kartet, har vi lagt til et rød sirkel som forteller deg hvor du er. På kartet er det også oppført ulike landemerker slik at vedkommende kan orientere seg hvor disse er i forhold til fabrikken. Områdekartet vil være printet på en aluminiumsplate, og festet på metallben. Skiltet starter 120 cm over bakkenivå.

Byggningsskilt: For at man enkelt skal finne sin destinasjon ute, er det viktig å tydeliggjøre de ulike bygningene med skilt på vegg. Disse skiltene skal males direkte på metallplatene og gå i et med bygningsstrukturen.

Ren sone: På en fabrikk der det produseres matvarer og drikkevarer, er det svært viktig å ha klare retningslinjer for hvordan de forskjellige sonene markeres. Dette gjøres slik at både besøkende og ansatte aldri er i tvil på hvilke regler som må følges ved en gitt sone, og rensligheten opprettholdes. HOFF SA ytret et ønske om at deres rene soner skulle markeres godt for å sikre rensligheten ved deres fabrikk. I vår løsning markeres derfor de rene sonene med en mintgrønn farge som kan føles som ”sykehus-rent”, en gulv-grafikk som markerer ren sone på bakken, og et mintgrønt neonlys som går rundt de mulige inn- og utgangene.